Tagviktige

6 viktige komponenter i nødvendig infrastruktur!

6

Nylig har det oppstått mye oppmerksomhet og debatt om en potensiell lovgivning som tar sikte på å ta opp både forfalte, nødvendigheter og forverrede forhold, så vel som veloverveide nødvendigheter, inn i fremtiden! Da Joe Biden stilte til valg for president, var et av kampanjeløftene hans å adressere amerikansk sviktende infrastruktur, samt bringe America – Back – Stronger! Dessverre...

6 viktige områder, hvor Trump og Biden er forskjellige!

6

Hvor ofte har vi hørt at noen ved tidligere valg har påstått at han kanskje ikke stemmer, fordi det gjør liten eller ingen forskjell, og de (alle politikerne) var like osv.? Faktisk, under presidentvalget i 2016, indikerer data at så mange eller flere mennesker ikke utøvde sin stemmerett enn faktisk stemte! I tillegg, kanskje på grunn av særegenhetene til valgkollegiet, og en kandidat med de mest...

5 viktige grunner, Trump ble så mektig!

5

De som enten politisk, motsatte seg politikken, ideene osv. Fra tidligere president Donald Trump, eller, kan ikke se ut til å forstå, hvorfor hans kjerne -støttespillere og hans politiske innflytelse var/ er så viktige osv., mislykkes, å lære, fra de siste fire årene! Sikkert, han var ikke den smarteste, mest forberedte, kvalifiserte, dyktige eller ærefulle personen, som noen gang har hatt den...

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta